Hướng dẫn Cài đặt vsftpd trên Ubuntu tạo user/pass và chọn thư mục cho user

lyly2009

Gà Con

Đóng góp nội dung
#1
Để có thể sử dụng các chương trình FTP thông dụng trên server Ubuntu, bạn cần phải cài đặt thêm chương trình vsftp. vs ở đây có nghĩa là “very secure” – rất bảo mật.

Cài đặt vsfptd

Chạy dòng lệnh sau

Mã:
sudo apt-get install vsftpd
Sau khi tải và cài đặt xong, bạn đã có thể sử dụng ngay được rồi. Tuy nhiên, cần cấu hình thêm một chút để bảo mật hơn cho VPS.

Cấu hình vsftpd

Mở file cấu hình:

Mã:
sudo nano /etc/vsftpd.conf
Chuyển Anonymous_enable từ Yes sang No

Mã:
anonymous_enable=NO
Bỏ comment dòng local_enable, chuyển thành Yes và cho phép write

Mã:
local_enable=YES

write_enable=YES
Bỏ comment dòng chroot_local_user và chuyển thành Yes để user không thể truy cập các folder khác của server

chroot_local_user=YES

Lưu lại và thoát.

Tạo thư mục riêng cho user


Mã:
mkdir /home/username/files
Thay đổi ownership

chown root:root /home/username

Khởi động lại vsftpd


Mã:
sudo service vsftpd restart
Kết nối FTP Server

Bạn có thể kết nối đến server vsftpd bằng cách sử dụng đường dẫn ftp://example.com

Tạo thêm tài khoản user mới
Mã:
useradd -d /var/www/usertest1.com/htdocs usertest1
passwd usertest1
chown usertest1:root -R /var/www/usertest1.com/htdocs
Phân quyền đọc ghi FTP
Mã:
chown -R usertest1:root /var/www/usertest1.com/htdocs .
Mã:
sudo service vsftpd restart
Trên là Full cách tạo và đăng nhập đúng user + đường dẫn thư mục cho các bạn nhé :D

FTP Là Gì?

FTP là chữ viết tắt của File Transfer Protocol (Giao thức chuyển nhượng tập tin), đây là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại. Tại FTP, bạn sẽ có quyền quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên host ngoại trừ database. Tất cả các gói host bạn mua có hỗ trợ control panel cPanel, DirectAdmin,…đều hỗ trợ sẵn FTP qua cổng kết nối 21.
FTP là một khái niệm rất quan trọng vì trong suốt thời gian bạn sử dụng host để làm website, có thể bạn sẽ cần sử dụng FTP nhiều hơn là dùng control panel của host vì nó sẽ giúp bạn tiện lợi hơn trong việc upload/quản lý các tập tin và thư mục trên host vì sử dụng tính năng File Manager có trong control panel đôi lúc hơi rườm rà và bất tiện, cũng như ở trên đó bạn sẽ không thấy các tập tin hệ thống có tên là .htaccess, nên chúng ta sẽ cần sử dụng FTP để quản lý dữ liệu trên ổ cứng của host.

VSFTPD Là Gì?

VSFTPD là một FTP Server cho hệ thống Unix-like được phân phối bởi Red Hat Enterprise Linux. VSFTPD được sử dụng rộng rãi trên Linux server, sử dụng VSFTPD đảm bảo cho chúng ta an toàn trước 99% lỗ hỏng bảo mật trên FTP Server.
Mô hình VSFTPD có các đặc điểm chính như sau:
  • Giữa tiến trình mang đặc quyền và tiến trình không mang đặc quyền có phan chia rõ ràng.
  • Các tiến trình được chạy trong chroot jail nhằm nâng cao bảo mật.
Chroot trên các hệ điều hành Unix là một công đoạn thay đổi thư mục root cho các tiến trình đang chạy hiện tại và các tiến trình con của nó.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top